Historie novodobého PHARMING výrobní, a.s.

Název PHARMING výrobní, a.s. vznikl v roce 1990 jako složenina slov pharmaceutical engineering a to logicky z důvodu, že v této době tato společnost zajišťovala výrobu obalů pro veškerý československý farmaceutický průmysl, který byl sloučen pod koncernem Spofa. Do tohoto koncernu samozřejmě patřili všechny velké společnosti jako Léčiva, Slovakopharma, Chemopharma, Léčivé Rostliny, Galena a podobně. Během dvou let byla tato společnost privatizována českými subjekty a bylo možné začít dodávat svoje výrobky i do jiných odvětví, než byla farmacie. To samozřejmě umožnilo poměrně rychlý rozmach naší společnosti. Farmaceutická výroba ovšem vždy byla, je a bude na prvním místě našeho výrobního zájmu a je samozřejmě i hnacím motorem k modernizaci a využívání všech nových dostupných technologií. Přesnost a hlavně kontrola při výrobě farmaceutických obalů je neustále posouvána v duchu GMP směrem kupředu, kdy jsou striktně vyžadovány kontroly pomocí kamerových systémů, spektrofotometrické měření v oblasti tisku, neustálé zušlechťování obalů hlavně v oblasti originality obalu tak, aby nemohlo dojít k falzifikaci. V současné době naše společnost dodává obaly do všech průmyslových odvětví napříč celou Evropou spolu s mnohými speciálními destinacemi jako USA, Jihoafrická Republika, Indie a podobně.